Kao i kod muškaraca, tako i kod žena frekvenca i ozbiljnost AGA (naslednog opadanja) se povećava sa godinama. Dve studije kod žena bele rase u SAD i Engleskoj pokazuju prevalencu problema kod 3-6% žena ispod 30 godina, a tek kod 30-42% kod žena do 70 godina.

Ima nekoliko studija za genetsku osnovu AGA kod žena. Smith and Wells objavili su frekvencu ženske nasledne ćelavosti sa incidencom od 54% kod muških rođaka prvog stepena uzrasta od 30 godina i 21% kod ženskih rođaka prvog stepena uzrasta od 30 godina.

Moguć je rani i kasni početak ženskog tipa ćelavosti da su genetski odvojeni entiteti. Uloga androgena kod ženske AGA je manje sigurna nego kod muškaraca, i drugi faktori mogu biti involvirani. Uloga androgenih hormona kod žena nije potpuno objašnjena, iako gubitak kose kod žena je nesporno povezano sa povećanim nivoom androgena. Međutim, mnogo žena sa androgenom alopecijom nemaju povećan nivo cirkulatornih androgena, iako se pokazalo da imaju povećan nivo 5-alfa reduktaze (enzim koji pretvara testosteron u dehidrotestosteron), više androgenih receptora i niži nivo citohrom P450 (koji pretvara testosteron u estrogen).

Većina žena sa androgenom alopecijom ima normalnu menstruaciju, normalnu plodnost i normalnu endokrinu funkciju, uključujući i normalni nivo androgena. Laboratorijska ispitivanja hormona su potrebna kada ima i drugih znakova povećanih muških hormona. Mogu se ispitati i tireoidni hormoni, serumsko gvožđe i krvna slika da bi se isključili kao faktori opadanja.


Ženska AGA ima tri različite šeme distribucije:

  • Difuzna slabost na kruni sa očuvanjem na frontalnoj liniji. Ima dva stepena koji opisuju ovu šemu: 3-stadijum Ludwig skale i 5-stadijum Sinclair skale
  • Slabost i širenje po centralnom delu od kapilicijuma sa lomljenjem po frontalnoj liniji: Olsen skala: šema jelke
  • Slabost sa bitemporalnom recesijom: Hamilton-Norwood tip

Ali, slabost na parijetalnom i okcipitalnom regionu sa difuznom alopecijom isto tako se klinički sreće.

Efikasno riješenje kod hroničnog gubitka kose i kod žena i kod muškaraca postaje realnost za što svjedoči i nova studija anglo-američkog tima istraživača, koja pokazuju da EMU ULJE regeneriše folikule na kosi u naredna tri meseca, da bi nakon osam meseci korišćenja kosa počela ponovo da raste.